Vriende van Communitas

Wat bied ons (ie - What do we offer the community?)

Vriende van Communitas is die naam vir ons gemeenskapsgebeure of “events”.

Ons Communitas gemeenskaps-ouditorium word teen middel 2020 voltooi en sal die wentelpunt vir gebeure wees.

Die fokus is om ons Afrikaanse- en groter gemeenskap in Midrand saam te snoer.  Communitas beteken tog ‘Gemeenskap’ / ‘Community’. 

Ons beoog om dit te  bereik deur:

 

 • Geleenthede te skep vir samesyn & gemeenskapsinisiatiewe (Vriende van Communitas)

 

 • Opvoeding van ons kinders (Communitas-Skole)

 

 • Communitas-Stigting (Inligting volg)

 

 • Spirituele samesyn (NG Kerk Midrand)

 

Daar is ruimte vir baie kennis en vaardighede op ons kampus en ons het kurators wat die volgende aktiwiteite wil aanbied:

 

 • Musiek: Uitvoerings

 

 • Kuns: Uitstallings

 

 • Kulturele gebeure

 

 • Aktuele besprekings

 

 • Groenaarde/Natuur: Perma-kultuur, plantegroeitente, diere-ondersteuning, ons besit WESSA-lidmaatskap

 

 • Kuier saam: Fliek onder die sterre, etes, en meer

 

 • Geldsake

 

 • Teologie: Gespreks- en luistergeleenthede

 

 • Klein besighede

 

 • Ons is oop vir enige ander voorstelle vanaf die gemeenskap!

Jupiterlaan 18

Crowthorne, Midrand

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email