Fasiliteite te Huur

Ons het ‘n verskeidenheid van fasiliteite wat die publiek kan huur

Facilities for Hire

We have an array of facilities available to the public for hire:

Communitas-Gemeenskapfasiliteit (Open in 2020)

Groot, nuwe, moderne multi-gebruik saal met ‘n pragtige uitsig oor Johannesburg.  Daar is ‘n verhoog, projektor en vaste sitplek vir 150 mense in teater-konfigurasie (meer mense kan akkommodeer word in saal-konfigurasie, tot ongeveer 350+).

Gebruike:

 • Konferensies
 • Konserte
 • Saal
 • Produkbekendstellings
 • Bankette
 • Veel meer

Communitas Events Facility (Open in 2020)

Large, new and modern multi-purpose hall with a beautiful view over Johannesburg. There is a stage, projector, and it seats 150 in theatre configuration (more can be accomodated in hall-configuration, up to approx. 350+)

Uses:

 • Conferences
 • Concerts
 • Hall
 • Product Launches
 • Banquets
 • Much, much more

Labirint / Labyrinth (Open in 2020)

‘n Eenrigting-Grondstruktuur om op te wandel; ontwerp vir meditasie & refleksie.  Dit skep die geleentheid om die individu te steun en op te hef tydens ons lewensreis.

Ons maak meer inligting bekend soos ons vorder, maar sal waarskynlik Saterdagoggende oop wees vir almal wat wil saamstap

A one-way ground structure to stroll on; designed for meditation & reflection. It creates the opportunity to support and uplift the individual through their life journey.

We will release more information as we progress, but are hoping to open it on Saturdays for everyone to walk with.

Jupiterlaan 18

Crowthorne, Midrand

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email